Αρχική

Γιατί Ιδιαίτερα; 

 

Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι απλά η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τους μαθητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αυξήσουν την απόδοσή τους. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης. Τα πιο βασικά είναι:

 

 

1. Αποκλειστική προσοχή του Καθηγητή

Στα ιδιαίτερα μαθήματα, ο καθηγητής γίνεται ο «μέντορας» του μαθητή. Ο μαθητής δεν χρειάζεται να ανταγωνίζεται για την προσοχή του καθηγητή. Στα ολιγομελή ή πολυμελή τμήματα, οι μαθητές πρέπει συχνά να περιμένουν, ενώ ο καθηγητής επιλύει τις απορίες των άλλων μαθητών. Στα ιδιαίτερα μαθήματα, ο καθηγητής προσαρμόζεται στο ρυθμό του μαθητή, επιλύει κατευθείαν τις απορίες του και δεν υπάρχει χρόνος αναμονής.

 

2. Προσαρμοσμένα μαθήματα που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας

Ο καθηγητής στα ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμόζει το μηνιαίο και ετήσιο πλάνο διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή . Η κατ’ ιδίαν διδασκαλία επιτρέπει στον καθηγητή να αναγνωρίσει τα κενά και τις αδυναμίες του μαθητή και να δώσει βαρύτητα σ’ αυτά. Αυτό σημαίνει πραγματικά, κτίσιμο γερών βάσεων για τις επόμενες τάξεις.

 

3. Αύξηση της εμπιστοσύνης των μαθητών

Τα ιδιαίτερα μαθήματα δίνουν επίσης στους μαθητές την πρόσθετη εμπιστοσύνη για να κάνουν ερωτήσεις όταν δεν κατανοούν πλήρως ένα συγκεκριμένο θέμα . Πολλά παιδιά δεν νιώθουν άνετα μέσα στην αίθουσα να κάνουν ερωτήσεις, είτε γιατί ντρέπονται είτε γιατί φοβούνται μήπως τα κοροϊδέψουν τα άλλα παιδιά. Το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει στα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

4. Σωστή επιλογή για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Στην περίπτωση αυτή, τα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι μπορούν να βοηθήσουν σε πολυ μεγάλο βαθμό καθώς το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθητή και μαθήτριας.

 

5. H διδακτική ώρα.

Τα μαθήματα είναι 60 λεπτά αντί των 45 ή 50 λεπτών, που σημαίνει 33% παραπάνω χρόνος μαθήματος. Φυσικά ο "καθαρός" διαδακτικός χρόνος είναι περισσότερος αν ληφθεί υπόψιν η "ανησυχία" των μαθητών στα ομαδικά μαθήματα.  

 

 

 

6. Κόστος Μαθημάτων

Όσον αφορά το κόστος (σε σχέση φυσικά με τα φροντιστήρια), αυτό έχει μειωθεί αρκετά, και οι τιμές έχουν προσαρμοστεί στα μειωμένα εισοδήματα των γονέων. Με τα ιδιαίτερα μαθήματα οι γονείς και τα παιδιά εξοικονομούν το χρόνο μετακίνησης στα φροντιστήρια, τα παιδιά είναι σε ασφαλές περιβάλλον, το πρόγραμμα γίνεται ευέλικτο και το μάθημα 100% αποδοτικό.

 

 

Στο Let's English η εξειδικευμένη και μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας βοηθούν το μαθητή να μάθει να μιλάει και να γράφει, να κατανοεί και να εμβαθύνει στη χρήση της αγγλικής ώστε να καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

 

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?